สรุปยอดบริจาค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

หลังจากที่รวบรวมเงินบริจาค ณ วันที่ 29 มิถุนายนมีเงินบริจาค คิดเป็น 93.8% เหลืออีกไม่มากเราจะได้ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เพื่อสาธารณะประโยชน์กันแล้วค่ะ