ถึงคราที่เราจะร่วมมือกัน

ถึงคราที่เราจะร่วมมือกัน

ชีวิตนี้โชคดีมากที่มีบ้านติดป่าอนุรักษ์ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติคลองยวน มีลักษณะเป็นป่าพรุ เนื้อที่ 6400 ไร่ ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย

อีกด้านหนึ่ง ทางทิศใต้ติดกับทะเล มีลักษณะเป็น Lagoon หนึ่งเดียวของเมืองไทย มีลักษณะเป็นห้วงน้ำ เชื่อมติดมหาสมุทร น้ำมีรสเค็มกร่อยและจืด มีความหลากหลายเชิงนิเวศสูงมาก อดีตเคยมีสัตว์น้ำกว่า 400 ชนิด

เพราะการดัดแปลงธรรมชาติเพื่อความต้องการบางอย่าง เช่น การสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม สารเคมีและน้ำเสียจากชีวิตประจำวันของพวกเรา กลับทำลายสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างสาหัสและถึงกับสูญพันธุ์ ไปแล้วกว่า 200 ชนิด ในช่วงเวลาเพียงแค่ 40 กว่าปีที่ผ่านมา

พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เป็นบ้านหลังใหญ่ของคน สัตว์และพันธุ์พืชมันเริ่มต้นที่ใจเราเอง ทำในสิ่งที่เรารักให้ถึงที่สุด ด้วยหัวใจพวกเราเอง… เพื่อบ้านของเราเอง…

แด่ มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย TWFสุภเศรษฐ โอภิธากรณ์Supasek Opitakon