บ้าน

บ้าน

ผมไม่รู้ว่าเด็กน้อยสองคนในภาพใบนี้ที่เป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนเล่น ร้องไห้ หัวเราะ ทะเลาะ และใช้ชีวิตบนพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยมาด้วยกัน กำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไร? ในขณะที่นั่งบนพื้นสะพานไม้ ใต้ร่มเงาของต้นไม้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากการบันทึกภาพ คือ รอยยิ้ม แววตา ความสุขสบาย ที่แสดงออกมา

นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ความต้องการที่จะอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการวิวัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งให้เกิดการวิวัฒนา การเพิ่มการสูญเสีย หรือวิวัฒนาการเพื่อเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนภาพเด็กน้อยใบนี้

จนถึงวันนี้ ได้ผ่านเวลาของการวิวัฒนาของชีวิต ซึ่งเหมือนกับพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยที่ได้ผ่านเวลา เหตุการณ์มากมาย ทั้งที่ผู้คนรับรู้ และผู้คนไม่รู้ ซึ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่หยุด หรือยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือวิวัฒนาการของพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยได้ แต่เราสามารถชะลอการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยได้ ด้วยฐานข้อมูลหรือหลักฐาน การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างเข้าใจมาร่วมกันชะลอหรือลดการเร่งวิวัฒนาการที่สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นบ้านของเราและสรรพสัตว์

โดยการสร้างฐานข้อมูลหรือหลักฐาน การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างเข้าใจให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อบ้านหลังนี้ให้อยู่สรรพสัตว์ และลูกหลานต่อไปขอบคุณเด็กน้อยสองคนในภาพ และขอบคุณธรรมชาติ

นาคิน แก้วบุญส่ง